SEPET0 GİRİŞ YAP

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Bilgilendirme Formu

1. Satıcının isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri :

Unvan             : Mahmut Oğuz Bayazıt- Örgütopya 

Adres              : Hüsrev Gerede Cad. Çolakoğlu apt. No:66/1 Teşvikiye, Şişli, İstanbul

Telefon           : +90 (212) 973 13 33

Faks               : -

Web Adresi   : www.orgutopya.com

E-posta          : info@orgutopya.com

 

2. Ön Bilgilendirme Formunun Konusu Ürün

İşbu ön bilgilendirme formunun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu, www.orgutopya.com internet sitesi üzerinden (“Örgütopya Online Mağazası”) Satıcı tarafından satışa sunulan malların/hizmetlerin (beraber “ürün” olarak anılacaktır) Alıcı’ya satış ve teslimidir.

Alıcı Örgütopya Online Mağazası’nda Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı bu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni onaylamasını takiben sitedeki "Ödeme Yap" butonunu tıklamakla seçtiği ürün veya hizmete ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder.

3. Sözleşme Konusu Mal veya Hizmetin Temel Özellikleri:

3.1 Sözleşme konusu ürünün türü, miktarı ve vergiler dâhil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ürün Adı ve Kodu ve Açıklaması

Adet

KDV Hariç Birim Fiyatı

KDV Oranı

KDV Dahil Toplam Tutar

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

 

İndirim

[●]

 

Kargo Bedeli

[●]

 

Genel Toplam

[●]

 

3.2 Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin Müşteri tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Müşteri’nin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi Sipariş Özeti şeklinde Müşteri’nin dikkatine sunulmuştur.

3.3 Sipariş Özetinde belirtilen toplam satış bedeli, Alıcı tarafından “Ödeme Yap” butonuna basılarak ödeme onayı verilmesini takiben Alıcı’dan tahsil edilecek olup, Alıcı, ödemeyi kredi kartı, banka kartı, BKM Express aracılığıyla yapabilir.

4. Teslimata İlişkin Esaslar

4.1 Teslimata ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Teslimat Bilgileri

Adı Soyadı : [●]
Teslimat aAdresi : [●]
Telefon : [●]
Kargo Firması : [●]Fatura Bilgileri

Adı Soyadı : [●]
Fatura Adresi : [●]
Telefon : [●]

 

4.2 Teslimat ve kargo masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir veya kargo bedelinden indirim uygulayabilir. Alıcı tarafından yapılacak mal iadelerinde, Alıcı’nın Madde 6.3’te belirtilen anlaşmalı kargo şirketinin kullanılması hâlinde kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

4.3 Siparişlerin teslimatı Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile yapılır. Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı'nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubeden teslim alması gerekmektedir (bu hususta Alıcı'ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır).

4.4 Belirtilen sürede teslim edilemeyen malların teslimatı, ilgili mevzuata uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilecektir. Malın normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir.

4.5 Mal teslimi, Alıcı’ya veya işbu sözleşmede Alıcı tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir.

4.6 Sözleşme konusu mal, Alıcı’dan başka bir kişi veya kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kişilerin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.7 Alıcı, malları kargo şirketinden teslim almadan önce muayene eder ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almaz. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiği kabul edilecektir.

4.8 Mal teslimatı sonrasında herhangi bir sebep ile, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun mal bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Mal en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından Satıcı'ya iade edilir. Mal bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

5. Geçerlilik Süresi

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan ürüne ilişkin olarak Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerli olup bu günden sonra Satıcı tarafından işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. Kampanya yayın süresi sonunda Alıcı tarafından satın alınmış ürünün Satıcı’nın tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde Satıcı’nın, Alıcı’nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

6. Cayma Hakkı ve Kullanımı

6.1 Alıcı, malın teslim alınmasından itibaren, 14 gün içerisinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının süresi, Alıcı’nın malı teslim aldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

6.2 Alıcı, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi yazılı olarak info@orgutopya.com e-posta adresine belirtmek veya mal ile birlikte gönderilen iade formunu Satıcı’ya göndermek suretiyle yapar. Tüm cayma hakkı bildirimleri caymaya konu sipariş numarası, caymaya konu mal ve adedi ve telefon numarası içermelidir.

6.3 Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı malı kargo şirketi aracılığıyla, iade formu ile aşağıdaki adrese gönderir. İade işlemine dair kargo masraflarını Satıcı öder. Alıcı, iade işlemini Satıcı’nın sunduğu anlaşmalı kargo şirketi ile gerçekleştirmezse iade masraflarına katlanır.

İade Adresi: Örgütopya-Hüsrev Gerede Cad. Çolakoğlu apt. No:66/1 Teşvikiye, Şişli, İstanbul

6.4 Cayma hakkına konu mal Satıcı’ya iade edilirken, malın teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Malla beraber iade edilecek olan fatura, iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

6.5 Cayma hakkının kullanılmasını takiben, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren on gün (10) içinde malı Satıcı’ya geri göndermek zorundadır.

6.6 Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi Alıcı’ya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

6.7 Ancak aşağıda belirtilen mallara/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: (i) Alıcı'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Alıcı siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler de dahil olmak üzere) (ii) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,  (iii) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, (iv) Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler, (v) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler ve (vi) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve/veya hizmetler ile Alıcı’nın ticari amaçla satın alma yaptığı haller.

6.8 Madde 6.7’de açıklandığı kapsamda ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15’in 1. fıkrasının g bendi uyarınca, eğitim programları (atölyeler) satışı yapıldığı durumda, tüketici, cayma hakkını kullanamaz.

7. Kullanım Koşulları, Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası

Alıcı, Örgütopya Online Mağazası web sitesini kullandığında İnternet Sitesi Kullanım Koşullarını ve Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı  (birlikte "Politikalar" olarak anılacaklardır) kabul etmiş olur. Alıcı, Politikalar’ı incelediğini websitesinden alışveriş yaparken paylaştığı bilgiler veya kişisel verilerin Politikalar uyarınca işlendiğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu meyanda, mevzuat uyarınca Alıcı’nın açık rızasını gerektiren hallerde, Satıcı, Alıcı’nın açık rızasını almak kaydıyla kişisel verilerini Politikalar ve alınan açık rıza uyarınca işleyecektir. Mevzuat ve Politikalar uyarınca Alıcı’nın açık rızasını gerektirmeyen istisnai hallerde, Alıcı'nın kişisel verileri açık rızası olmaksızın da Satıcı tarafından işlenebilecektir. Bu işlemelere, mesafeli satış sözleşmenin ifası ve ürünlerin teslimatı için gerekli olduğu ölçüde Satıcı tarafından yahut dahil olduğu şirketler grubunun üyeleri, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, halefleri ve/veya hizmet sağlayıcı üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından yapılan işlemeler, bu amaçla yine Politikalarda belirtilen üçüncü kişi alıcı gruplarına ve yurtdışına yapılan aktarımlar yahut idari merci ve yargı makamlarına yapılan aktarımlar örnek gösterilebilir. Bu kapsamda Alıcı Politikalar’da belirtilen ancak kendisinin açık rızasını gerektirmeyen tüm işlemeler bakımından bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Şikayet ve İtiraz

Alıcı’nın Satıcı tarafından sağlanan ürünlere ilişkin bir şikayeti veya talebi bulunması halinde, söz konusu talep ve şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı’ya iletebilir.

9. Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

Alıcı Örgütopya Online Mağazası’nda Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve kabul ettiğini kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder.

Bu Ön Bilgilendirme Formunda yer alan bilgiler, Alıcı'nın Satıcı’ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte olup, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi Sipariş Özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

 

Adres : Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Caddesi No:66/1 Şişli/İstanbul e-mail : info@orgutopya.com Telefon: +90 212 973 13 33

All rights reserved ©

Gizlilik ve Çerez Politikası Site Kullanım Koşulları Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu